Kontakt

Telefon:

- sekretar kluba 061/785-127

- kancelarija 032/771-808 ; 032/771-820

E-mail:

kkkakanj@hotmail.com

Službena internet stranica

www.kkkakanj.com

Adresa:

Ul. Alije Izetbegovića bb,  Modus

72240 Kakanj

top